Polityka Prywatności Strony Internetowej

Twoja prywatność jest dla nas i dla naszego partnera badań, Service Management Group, Inc (SMG), bardzo ważna. Chcemy żeby wziął/wzięła Pan/Pani udział w badaniu z pełną swiadomością, że Pana/Pani prywatność będzie szanowana. Strona internetowa Programu Guest Satisfaction Survey ("Strona") jest kontrolowana przez SMG i jest zlokalizowana na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ta Polityka Prywatności została stworzona, by poinformować Pana/Panią o sposobie, w jaki zbieramy, używamy, ujawniamy i przetwarzamy identyfikowalne dane personalne ("Dane Personalne"), które zbieramy na tej konkretnej Stronie. Ta Polityka Prywatności nie dotyczy żadnego innego zbioru danych w sieci (online) czy poza siecią (offline), użycia, ujawniania lub przetwarzania identyfikowalnych danych personalnych, poza informacjami zebranymi bezpośrednio na tej Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do pełnego użycia, ujawniania i przetworzania wszelkich informacji zebranych przez Stronę, które nie umożliwiają identyfikacji osobowej.

ZGODA

Prosimy uważnie przeczytać Politykę Prywatności. Poprzez wypełnienie ankiety Guest Satisfaction Survey wyraża Pan/Pani zgodę na zebranie, użycie, ujawnianie, i przetwarzanie Danych Personalnych w pełni zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 zgodnie ze zmianami i wszystkimi odpowiednimi regulacjami prawnymi. Jeśli poda Pan/Pani jakąkolwiek daną personalną, która odnosi się do innej osoby, niniejszym stwierdza Pan/Pani i zgadza się, że otrzymał(-a) odpowiednią zgodę od tej osoby na użycie, ujawnienie i przetwarzanie tych Danych Personalnych, jakie zostały opisane w Polityce Prywatności. Pan/Pani może wycofać swoją zgodę, zmienić lub wnieść poprawki do swoich Danych Personalnych poprzez skontaktowanie się z nami przez adres e-mail podany na końcu Polityki Prywatności i zażądanie takiego wycofania.

DZIECI

Ta Strona jest przeznaczona dla ogółu oraz jest skierowana do jednostek indywidualnych, które uzyskały wiek pełnoletności. Prosimy nie branie udziału w badaniu jeśli nie jesteś osobą dorosłą.

CZYNNE ZBIERANIE DANYCH ORAZ ICH UŻYCIE

Ta Strona czynnie zbiera Dane Personalne od Pana/Pani jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu. Rodzaj Danych Personalnych, które zostaną przez Pana/Panią podane włączają adres IP, płeć i wiek. Przekarzemy Pana/Pani Dane Personalne firmom, które wspierają nas w badaniu (takim, jak firmy zajmujące się utrzymywaniem strony, dostarczającym przechowywanie i przetwarzanie danych). Firmy te będą potrzebowały informacji o Panu/Pani, aby spełnić swoje funkcje. Firmy te nie posiadają autoryzacji na ujawnianie informacji, którymi dzielimy się z nimi dla jakichkolwiek celów.

PASYWNE ZBIERANIE DANYCH ORAZ ICH UŻYCIE

Ta Strona odczyta Pana/ Pani adres IP, nie będziemy natomiast stosować żadnych technicznych sposobów (śledzenie cookies, monitorowanie logowania, programów szpiegujacych itp.) w celu zebrania informacji o Panu/Pani, Pańskim/Pani komputerze lub o jego użyciu.

UJAWNIANIE DANYCH PERSONALNYCH

Nie ujawniamy Danych Personalnych, pomijając te wymienione w tej Polityce Prywatności oraz wyraźnie wskazane przez prawo.

DOSTĘP

W przypadku, gdy zechce Pan/Pani zauktualizować swoje Dane Personalne, które wcześniej zostały udostępnione, lub skorzystać z możliwości dostępu, korekty, wykasowania lub zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania Pana/Pani Danych Personalnych, z których może Pan/Pani skorzystać zgodnie z odpowiednim prawem, prosimy o kontakt zgodnie ze sposobem opisanym w części "KONTAKT" niniejszej Polityki Prywatności.

OCHRONA DANYCH

Transmisja danych przez Internet nigdy nie jest w 100% bezpieczna, czy wolna od błędów. W rezultacie nie możemy i nie zagwarantujemy bezpieczeństwa, dokładności czy kompletności Danych Personalnych. Jednakże, przestrzegamy rozsądnych fizycznie, elektronicznych i zarządczych zasad i procedur by chronić Dane Personalne przed przypadkowych lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą lub nieautoryzowanym ujawnieniem czy dostępem.

Z racji tego, że Dane Personalne będą przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych, tamtejsze prawo lokalne może obejmować tematykę przechowywania Pana/Pani danych i prawni egzekutorzy rządowi i sądy mogą mieć dostęp do Pana/Pani Danych Personalnych w wyniku tamtejszych przepisów prawnych. SMG przechowuje Dane Personalne tak długo, jak uzna że rozsądnym i koniecznym jest ich przechowywanie na potrzeby wspracia tej Strony i badania online.

KONTAKT

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące treści tejże Polityki Prywatności lub tego badania, prosimy o kontakt z: SMG Privacy Office, 3 Holywell Hill, St Albans, Hertfordshire AL1 1ER or PrivacyOfficer@smg.com or AmRest Sp. z o.o., Pl. Grunwaldzki 25 -2 7; 50-365 Wrocław.

Powered by smg Service Management Group